Actief.

Waarom een (gezonde) vve belangrijk is

Wanneer je een appartement koopt word je meestal automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze VvE zorgt ervoor dat het gebouw onderhouden wordt en dat er een fijne woonomgeving is.

Waarom je automatisch lid wordt van een VvE

Het is verplicht om een appartement te beheren en te onderhouden en daarom ben je ook verplicht om deel te nemen aan een VvE. Het is niet mogelijk om je als eigenaar zomaar uit te schrijven omdat je onderdeel bent van het gehele complex. Alle eigenaren betalen dan ook maandelijks een VvE bijdrage waarvan diverse zaken worden betaald. Denk aan: schoonmaak kosten, onderhoud van de lift maar ook verzekeringen e.d. worden betaald van de VvE bijdrage.

Reserveringen en onderhoud

Het is belangrijk om rekening te houden met groot onderhoud van het gebouw en om ervoor te zorgen dat er geen achterstallig onderhoud ontstaat. Volgens de website van de Rijksoverheid spaart de helft van de VvE’s te weinig en dat kan ervoor zorgen dat er inderdaad achterstallig onderhoud ontstaat (omdat er dus simpelweg geen geld is om het onderhoud van te betalen). Bij ernstig achterstallig onderhoud kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Maar hoeveel moet je nou precies sparen en als reserve aan de kant zetten? De beste manier om dit vast te leggen is via een meerjarenonderhoudsplan. Een actieve VvE heeft een bestuur en het bestuur bepaalt hoe het meerjarenonderhoudsplan eruit gaat zien. Daarin staat welk onderhoud en welke werkzaamheden plaats moeten vinden en wat de kosten van de werkzaamheden zijn. Een meerjarenonderhoudsplan heeft vaak een minimale periode van 10 jaar. Op grond van deze kosten, wordt de VvE bijdrage dan ook bepaald.

Actieve vs slapende VvE

Soms is een VvE slapend en dat houdt in dat ze niet vergaderen, geen plannen maken e.d. en dat er dus ook geen onderhoud gepleegd wordt. Sinds 2018 is het verplicht om een minimumbedrag als reserve aan de kant te zetten voor groot onderhoud om te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat. Als er dus sprake is van een slapende VvE, ben je al snel in overtreding van deze regel. Het financieren en verzekeren van een pand met een slapende VvE blijkt ook een uitdaging omdat er dus veel onzekere factoren zijn voor de financier en verzekeraar. Houdt hier dus rekening mee als je iets aankoopt zonder actieve VvE.

VvE wakker maken

Het is wel mogelijk om een slapende VvE weer actief te maken en als appartementseigenaren weer acties te ondernemen.

Globaal neem je dan deze stappen:

  • Plan een eerste vergadering met de eigenaren
  • Vorm een bestuur en schrijf de VvE in bij de KvK
  • Open een bankrekening op de naam van de VvE
  • Stel een begroting op en bepaal aan de hand daarvan de maandelijkse VvE bijdrage.

Je kunt dit geheel ook uitbesteden aan een VvE beheerder. Deze bedrijven houden zich uitsluitend bezig met het runnen van VvE’s dus weten precies hoe dit allemaal in z’n werk gaat.

De “mand” versie van deze blog

Als je een appartement koopt, koop je dus eigenlijk een appartementsrecht waarmee je onderdeel bent van het totale complex. Om dat totale complex goed te onderhouden en een prettige leefomgeving te creëren is het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt worden. Deze keuzes worden gemaakt door de VvE. Vaak legt de VvE deze keuzes vast in een MJOP op basis waarvan de VvE bijdrage bepaald wordt.

Worden er geen keuzes gemaakt door een VvE en zijn er geen plannen? Dan is een VvE vaak slapend met alle risico’s en gevolgen van dien.

Overweeg je dus de aankoop van een appartementsrecht? Check dan of er sprake is van een actieve VvE en lees de stukken die beschikbaar zijn goed door!

Heb je vragen? Stel ze in onze app!