Mar 22 / Actief.

Meest voorkomende valkuilen bij een huurovereenkomst

Als vastgoedbelegger wil je graag alles goed geregeld hebben, zeker als het op je huurders aankomt. Daarom duiken we deze blog dieper in op de huurovereenkomst. Het is wellicht niet een van de meest ‘sexy’ aspecten wat komt kijken bij het beleggen in vastgoed, maar wel een van de belangrijkste! Het huurrecht kent namelijk voor een deel regelingen die van zogenaamd dwingend recht zijn. Dat wil zeggen dat partijen niet van die rechtsregels mogen afwijken. Des te belangrijker dus om hier extra aandacht op te vestigen. Wat zijn de meest voorkomende valkuilen en wat zijn de punten waar je goed je aandacht bij moet houden? In deze blog duiken we er dieper op in.

Check, check dubbel-check Allereerst, zorg dat de gemaakte afspraken goed op schrift zijn gesteld. Ook al is de huurder een familielid, vriend of kennis, het is erg verstandig om het huurcontract zakelijk te benaderen.

Lees het contract goed door. Is alles goed weergegeven, staan er bepalingen in die niet juist of onduidelijk zijn? Dus pas alle pagina’s van het contract tekenen als er echt overeenstemming en duidelijkheid is.

Huurbescherming Huurders hebben huurbescherming. Dat betekent dat de verhuurder het huurcontract niet kan ontbinden zonder dat tussenkomst van de rechter. Ontbinding is alleen mogelijk als de huurder instemt met de opzegging of ontbinding. In de wet is opgenomen op welke gronden de verhuurder de ontbinding kan vorderen.

De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Dat wijkt af van de termijn die de huurder in acht moet nemen. De opzegtermijn van de huurder is gelijk aan de periode van huurbetaling. Dus betaalt de huurder per maand, dan is de opzegtermijn ook een maand.

Noteer beschadigingen of gebreken en andere afspraken Is de staat van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst goed vastgelegd? Zijn eventuele beschadigingen of gebreken geconstateerd, stel die dan op schrift. Maak desnoods foto’s van het geheel. Dat voorkomt gedurende de looptijd en bij het einde van de huurovereenkomst een hoop narigheid.

Is de bestemming van het gehuurde goed vastgelegd? Heeft het gehuurde een woonbestemming of mag er meer of anders? Stel, bij het gehuurde is een ruime garage aanwezig. Mag de huurder auto’s in de garage repareren en hoe ver gaat die bevoegdheid?

Ken je huurder Kan hij of zij de huur betalen? Heeft hij in heeft verleden zich als een goed huurder gedragen? Het is een spookbeeld dat in het gehuurde een hennepkwekerij wordt aangelegd. Stel jezelf op de hoogte van persoonlijke omstandigheden van de huurder. Heeft de huurder zich bij het aangaan van de huurovereenkomst deugdelijk gelegitimeerd? Je moet natuurlijk wel weten wie je contractspartij is. Natuurlijk gaat het in veruit de meeste gevallen goed verlopen maar het is wel zaak dat je onaangename verrassingen voorkomt.

Met het oog op dit alles is het van tevoren inroepen van deskundige begeleiding zeer aan te bevelen. Check de app als je hier hulp bij nodig hebt of als je iets wil dubbelchecken!