Actief.

Huurovereenkomst ontbinden bij een huurachterstand

Dit keer gaan we het hebben over wat te doen als jouw huurder zijn of haar betalingsverplichtingen niet na komt en de huur alsmaar oploopt. Als huurder is de belangrijkste verplichting natuurlijk het betalen van de huur. De huur is een brengschuld wat inhoudt dat de huurder de plicht heeft deze te voldoen. Excuses zoals het niet hebben ontvangen van de huurfactuur is dus geen geldige reden om niet te betalen. Maar wanneer kun je het huurcontract ontbinden bij een huurachterstand? En hoe verloopt deze procedure? En wanneer zou je een jurist in kunnen schakelen? Je leest het allemaal in deze blog!

Bouw een dossier op Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt is het verstandig om een dossier op te bouwen. Bouw (bij voorkeur samen met een advocaat) een dossier op. Hoe beter je vorderingen kunt onderbouwen, hoe meer kans je maakt om tot de ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen komen.

Stuur de huurder in eerste instantie een herinnering, bij voorkeur middels een aangetekende brief en per mail. Geef in deze brief aan dat hij niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen met een overzicht van de openstaande betalingen. Geef in deze brief ook een duidelijk termijn aan waarbinnen de betalingen alsnog voldaan moeten worden.

Aanmaning voor huurachterstand Als de huur niet voor de afgesproken termijn is voldaan en dus in verzuim is kan je als eigenaar niet gelijk naar de kantonrechter. Eerst zal je de huurder moeten ‘sommeren’. Waar bestaat een sommatiebrief uit?

  • Laat de huurder weten dat hij zich niet aan de betalingsverplichtingen heeft gehouden
  • Geef de huurder een redelijke termijn om de betalingsachterstand in te halen
  • Geef aan welke bedragen er nog open staan en op welk rekeningnummer deze bedragen betaald dienen te worden
  • Wijs de huurder op de mogelijke incassokosten
  • Geef aan dat de huurder rente verschuldigd is bij late betalingen
  • Zet je handtekening

Incasso procedure Als de huurder na al deze bovenstaande stappen nog niet de huur heeft betaald binnen de in de sommatiebrief genoemde termijn, kun je het beste contact opnemen met een incassobureau of advocaat. Deze zullen trachten het openstaande saldo te incasseren en anders de ontruimingsprocedure in gang te zetten.

Om terug te komen op de vraag: Kun je een huurovereenkomst ontbinden bij een huurachterstand? JA. Dit is mogelijk. Echter gaat er een lang proces aan vooraf om daar te komen. Bij een huurachterstand van één of twee maanden is dit nog niet mogelijk. Hiervoor moet er langere tijd sprake zijn van een huurachterstand én een groot dossier. Dan zou je ervoor kunnen zorgen dat het ontbonden kan worden. Dit proces voorkom je uiteraard liever als verhuurder. Natuurlijk is het te hopen dat het niet zo ver zal komen, echter zou je bovenstaande acties dus voorafgaand kunnen en mogen ondernemen. Het is voor je zelf handig om te weten wat je in zo’n situatie zou kunnen doen.

Heb je nou zelf een vraag omtrent dit onderwerp? Stel ‘m in de Actief App!

Gemaakt met